Category Archives: Karakteristik Kawasan

Peninggalan Sejarah

Taka Miriam dimana terdapat meriam kuno milik tentara Belanda Taka Gantarang merupakan tempat bertemunya pejuang dari kawasan untuk menyusun kebijakan dan peraturan serta terdapat meriam kembar yang diperkirakan berasal dari barang dagangan…

Kawasan Konservasi

Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR) terletak di tengah segitiga terumbu karang dunia yang memiliki keragaman spesies karang tertinggi di dunia.  Kondisi ini yang membuat pentingnya peran TNTBR dalam menjaga kelestarian…

Risalah Kawasan

Taman Nasional Taka Bonerate merupakan kawasan kepulauan karang yang berbentuk atol atau cincin. Semula kawasan ini dikenal dengan nama Kepulauan Macan.  Dikawasan ini terdapat banyak Taka (bahasa: selayar) atau pasi(bahasa:…

Translate »