33 views

Risalah Kawasan

Taman Nasional Taka Bonerate merupakan kawasan kepulauan karang yang berbentuk atol atau cincin. Semula kawasan ini dikenal dengan nama Kepulauan Macan.  Dikawasan ini [..baca selanjutnya..]
20 views

Spot Hantu Ceria

Lokasi : Perairan Pulau Tarupa Kecil Topografi : Wall reef Suhu : 29° C Arus : 0,19 m/s Kedalaman : 10 – 30 [..baca selanjutnya..]
24 views

Spot Kolam Gantarang

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Reef flat Suhu : 29° C Arus : 0,07 m/s Kedalaman : 5 – 8 meter [..baca selanjutnya..]
22 views

Spot Tebing Gantarang

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Wall Suhu : 29° C Arus : 0,07 m/s Kedalaman : 10 – 30 meter Visibility [..baca selanjutnya..]