Spot Haemulidae

Lokasi : Perairan Pulau Tarupa Kecil Topografi : Wall Reef Suhu : 29° C Arus : 0,24 m/s Kedalaman : 5 – 32 [..baca selanjutnya..]

Peninggalan Sejarah

Taka Miriam dimana terdapat meriam kuno milik tentara Belanda Taka Gantarang merupakan tempat bertemunya pejuang dari kawasan untuk menyusun kebijakan dan peraturan serta terdapat meriam [..baca selanjutnya..]

Kawasan Konservasi

Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR) terletak di tengah segitiga terumbu karang dunia yang memiliki keragaman spesies karang tertinggi di dunia.  Kondisi ini yang [..baca selanjutnya..]

Risalah Kawasan

Taman Nasional Taka Bonerate merupakan kawasan kepulauan karang yang berbentuk atol atau cincin. Semula kawasan ini dikenal dengan nama Kepulauan Macan.  Dikawasan ini [..baca selanjutnya..]

Spot Hantu Ceria

Lokasi : Perairan Pulau Tarupa Kecil Topografi : Wall reef Suhu : 29° C Arus : 0,19 m/s Kedalaman : 10 – 30 [..baca selanjutnya..]

Spot Kolam Gantarang

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Reef flat Suhu : 29° C Arus : 0,07 m/s Kedalaman : 5 – 8 meter [..baca selanjutnya..]

Spot Tebing Gantarang

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Wall Suhu : 29° C Arus : 0,07 m/s Kedalaman : 10 – 30 meter Visibility [..baca selanjutnya..]

Spot Bulu Ayam

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Reef flat – wall Suhu : 29° C Arus : 0,11 m/s Kedalaman : 5 – [..baca selanjutnya..]

Spot Lembaran daun

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Reef flat Suhu : 29° C Arus : 0,15 m/s Kedalaman : 5 – 12 meter [..baca selanjutnya..]

Spot Tabulate

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Reef flat – wall Suhu : 29° C Arus : 0,20 m/s Kedalaman : 5 – [..baca selanjutnya..]