Info Wisata

Info Wisata

travel happily

Spot Dive

Spot Dive

i love dive

Wisata Unggulan

Wisata Unggulan

best underwater tour

Risalah Kawasan

Taman Nasional Taka Bonerate merupakan kawasan kepulauan karang yang berbentuk atol atau cincin. Semula kawasan ini dikenal dengan nama Kepulauan Macan.  Dikawasan ini terdapat banyak

Read more

Spot Hantu Ceria

Lokasi : Perairan Pulau Tarupa Kecil Topografi : Wall reef Suhu : 29° C Arus : 0,19 m/s Kedalaman : 10 – 30 meter Visibility

Read more

Spot Kolam Gantarang

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Reef flat Suhu : 29° C Arus : 0,07 m/s Kedalaman : 5 – 8 meter Visibility :

Read more

Spot Tebing Gantarang

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Wall Suhu : 29° C Arus : 0,07 m/s Kedalaman : 10 – 30 meter Visibility : 15

Read more

Spot Bulu Ayam

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Reef flat – wall Suhu : 29° C Arus : 0,11 m/s Kedalaman : 5 – 10 meter

Read more

Spot Lembaran daun

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Reef flat Suhu : 29° C Arus : 0,15 m/s Kedalaman : 5 – 12 meter Visibility :

Read more

Spot Tabulate

Lokasi : Perairan Taka Gantarang Topografi : Reef flat – wall Suhu : 29° C Arus : 0,20 m/s Kedalaman : 5 – 15 meter

Read more

Spot Uka

Lokasi : Perairan Pulau Tarupa Kecil Topografi : Reef flat – wall Suhu : 29° Arus : 0,12 m/s Kedalaman : 5 – 10 meter

Read more